Terminologija

Jačina svake metode kompresije se može podesiti. U principu veća kompresija uzrokuje više artefakta tako da postoje različite tehnike za postizanje željenog ponašanja. Kada se koristi VBR kompresija omogućeno je variranje kompresovanog stream-a kako bi se očuvao konstantan kvalitet slike. Prema tome VBR je korisniji u scenama gde ima puno kretanja koje neće biti konstantno. Nedostatak je u tome što bandwidth u odgovarajućoj meri može varirati u zavisnosti od situacije. Usled toga skladišna memorija se može popuniti pre nego što je planirano ili se može pojaviti bottleneck efekat (efekat uskog grla)  kada kamerama odjednom zatreba više bandwidth-a. Kod VBR kompresije ne postoji standard bitrate. Korisnik može da podesi maksimalan bitrate ili nivo kvaliteta slike.

Kada konfigurišete kameru za CBR, kamera je podešena da ima konstantnu potrošnju bandwidth-a. Količina primenjene kompresije se povećava sa povećanjem promena koje se dešavaju. Ovo može dodati artefakte kompresije slici, što će dovesti do smanjenja kvaliteta slike. Sa CBR, kvalitet slike će se žrtvovati da bi se zadovoljio bandwidth. Ako je postavljeni cilj razuman, degradacija kvaliteta slike će biti jedva primetna i dobiće se stabilna osnova za izračunavanje skladišne memorije i planiranje mreže. Za IP video nadzor instaliran u lokalnoj mreži sa slabim korišćenjem mreže ili kada je skladišni prostor veliki, preporučuje se VBR kako bi se sačuvao najbolji kvalitet slike, dok CBR može pomoći u kontroli okruženja sa ograničenim bandwidth-om.

Kao što scene velike kompleksnosti otežavaju kompresiju, tako i povećavaju vizuelnu buku. Ovo je posebno izraženo u scenama sa slabim osvetljenjem koje pokazuju tendenciju rasta vizuelne buke kao što su mrlje i sitne tačkice. Ako se ostavi bez kontrole video će znatno povećati bandwidth ili će se na slici prikazati brojni artefakti kompresije zaklanjajući važne detalje. DNR može pomoći da se smanji vizuelna buka, međutim prekomerna upotreba DNR će povećati zamućenje slike i gubitak detalja slike, tako da je neophodan balans. Ako se slika znatno razlikuje danju i noću podešavanje vremenske šeme ili automatska funkcija DNR pomoći će u prilagođavanju na obe faze osvetljenja (dan i noć). Kamere koje poseduju DNR proizvode oštriju sliku, a kamere koje poseduju 3D DNR imaju minimalne smetnje na videu.

Infrared kamere (night vision kamere) imaju specijalna infracrvena svetla (LED-light emitting diode) ugrađena oko sočiva kamere, koja obezbeđuju specijalno svetlo koje kamera koristi kako bi zabeležila dobru sliku u mraku. Infrared iluminatori pružaju IR svetlo vidljivo samo za kamere, a nevidljivo za ljudsko oko. IR iluminatori su perfektni za mesta gde treba izbeći stvaranje svetlosti (parkovi, komšiluk) ili kada je potreban video nadzor u potpunom mraku. IR osvetljenje može raditi efikasno čak i do udaljenosti od 300m.

Multi-streaming znači da vaš uređaj emituje dva ili više tipova video stream-ova, sa različitim podešavanjima za različite korisnike ili uređaje. Multi-streaming omogućava korisniku da dobije video različite rezolucije, broja frejmova u sekundi, ili tipa kompresije kako bi se zadovoljili zahtevi kvaliteta, ograničenje skladišnog prostora, bandwidth ili upotreba procesora.

Bandwidth nekog uređaja je opseg frekvencija signala koje neki audio ili video uređaj može kodirati ili dekodirati (radna frekvencija). Video koristi širi/viši frekventni opseg nego audio, tako da mu je potreban širi bandwidth.

Video mora biti kompresovan u veličini kako bi bio pogodan za snimanje i slanje na udaljenost. Tipični standardi kompresije uključuju H.264, H265, M-JPEG & MPEG-4. Neki proizvođači koriste sopstvene metode kompresije koje su obično modifikovana verzija standardnih. Uniview je kreator Ultra H.265 kompresije koja smanjuje upotrebu skladišnog prostora i smanjuje bandwidth za 95% u odnosu na standardnu H.264 kompresiju.

Se odnosi na uvećanje dela slike dodavanjem piksela unutar slike kako bi se popunila veća površina. Ovo čini prostor slike većim na račun kvaliteta videa. Softver za ovu funkciju može biti na kameri ili na NVR-u.

Ovo je normalna mogućnost zumiranja varifokalnog sočiva. Primer: 5mm do 50mm sočivo za zumiranje može se postaviti na bilo koju udaljenost bez gubitka na kvalitetu videa. Digitalni zum uvećava sliku ali smanjuje kvalitet.

Senzor slike je uređaj koji konvertuje optičke slike (svetlost) u električne naboje i obrađuje ih u elektronske signale. CCD i CMOS su senzori slike sa različitim tehnologijama za digitalno snimanje slike, svaki ima svoje prednosti i mane pružajući prednosti u različitim aplikacijama. Ni jedan od njih nije kategorički superiorniji od drugog, iako prodavci koji prodaju samo jednu vrstu tehnologije tvrde drugačije.

Ovaj sistem se oslanja na jedan ili više senzora kako bi se odredio tačan fokus.

To može biti uređaj koji je fizički povezan (žicom) kao što su PIR senzor, senzor za vrata, senzor za razbijanje stakla, senzor za dim itd., koji prepoznaju svaku sumnjivu aktivnost i aktiviraju alarmni izlaz kao što su sirena, automatski poziv, slanje e-mail i snimaju video na FTP server.

Pametna pretraga je funkcija naših NVR snimača koja vam omogućava da pretražite promene u određenom delu slike tokom vremena snimanja. Na primer, ako je novčanik ukraden sa stola, vi možete otići na deo videa kada se novčanik još uvek tamo nalazio, markirati virtualni kvadrat oko novčanika, i zatim pretražiti video snimke samo za specifične trenutke kada su se desile neke promene u tom prostoru koji je markiran. Ovo će vam omogućiti da pronađete tačno trenutak kada je novčanik uklonjen sa stola.

Switch je uređaj u koji se može priključiti više kamera i koji će ih zatim istovremeno prikazati na monitoru. Za razliku od quad-a neće ih prikazati sve od jednom, umesto toga on u sekvencama prikazuje po jednu kameru. Takođe vam omogućava da odaberete koju kameru hoćete da gledate.

Video server je računarski baziran uređaj namenjen da obezbedi gledanje video stream-a online. U pogledu video nadzora zasnovanog na IP tehnologiji, video server konvertuje video snimke sa analognih kamera na digitalni IP video format. Ovo omogućava korisnicima da priključe postojeće analogne kamere na IP sistem video nadzora.

Je softverska komponenta Microsoft Windows-a, ponekad nazivana add-ons (dodaci) koji se koriste na Internetu. Oni mogu poboljšati vaše iskustvo internet pretrage, omogućavajući prikaz video i animiranog sadržaja.

IR svetlo može izobličiti boje u CCD i CMOS kamerama. IR filter se često koristi da bi filtrirao IR svetlo tokom perioda dana sa jakom svetlošću. IR cut filter se automatski uklanja pri slabom osvetljenju kako bi kamera mogla da iskoristi svoje prednosti IR svetla pri uslovima slabog osvetljenja. Kamera se obično tada prebacuje u crno-beli režim koji funkcioniše bolje pri slabom osvetljenju.

Network Attached Storage je mehanizam za skladištenje podataka koji koristi specijalne uređaje koji su direktno povezani na mrežne medije.

Pasivni Infrared senzor (PIR senzor) je elektronski uređaj koji meri isijavanje IR svetla od objekta koji se nalazi u njegovom vidnom polju. PIR senzori se često koriste za konstrukciju detektora pokreta baziranih na PIR. Prividno kretanje se detektuje kada infrared izvor jedne temperature, kao što je čovek, prođe ispred infrared izvora druge temperature, kao što je zid.

Odnosi se na podatke sa mesta transakcije maloprodajnog objekta.

Ovo je generički termin koji se koristi za prepoznavanje bilo kojih softverski baziranih video alatki korištenih kako bi se napravilo rešenje zasnovano na promeni video sadržaja kamere. Nekoliko primera video analitike: automatsko praćenje, nestanak objekta, objekat bez nadzora, brojanje ljudi, detekcija lica itd. Uniview NVR i kamere iz PRIME serije podržavaju preko 12 različitih pametnih video analitičkih funkcija.

Kamera može da detektuje jake izvore svetlosti (prekomerno osvetljeni deo slike), a zatim smanji osvetljenje tog izvora svetlosti kako bi se poboljšao ukupan kvalitet slike. Ova funkcija je dizajnirana da omogući kameri da noću snimi registarske tablice vozila sa farovima usmerenim u pravcu kamere.

Radi tako što povećava nivo ekspozicije za celu sliku putem digitalnih signalnih procesora (DSP), koji dele sliku ili scenu na različite sekcije i u skladu sa tim prilagođava osvetljenje. Ova funkcija automatski donosi više detalja tamnijim delovima slike kada ih jako svetlo u pozadini čini nejasnim. Zatamnjuje izvor prejakog svetla i pruža savršenu ekspoziciju za objekat ispred jakog pozadinskog svetla.

Fokalna dužina kamere je rastojanje između senzora slike i sočiva kamere. Što je veća fokalna dužina to je uži ugao, a time i uže vidno polje.

Frejmovi u sekundi – to je broj video frejmova snimljenih u jednoj sekundi. DVR i NVR snimači obično mogu snimati do 30 fps. Nije neophodno snimati na 30 fps. jer ukoliko nema brzog kretanja video će izgledati dobro i na 15fps. Smanjivanjem fps znatno će se smanjiti troškovi snimanja.

LUX je jedinica osvetljenja, koja je jednaka jednom lumenu po kvadratnom metru.

Svi noviji DVR i NVR snimači imaju mogućnost konfiguracije svake kamere da detektuje pokrete unutar scene koju korisnik može odabrati. Kada se detektuje pokret, NVR može započeti snimanje i/ili proizvesti alarmni signal.

ONVIF je globalni i otvoreni industrijski forum sa ciljem da olakša razvoj i upotrebu globalnog standarda za interfejs bezbednosnih proizvoda baziranih na fizičkoj IP. Drugim rečima da se stvori standard kako će IP proizvodi unutar sistema video nadzora komunicirati sa drugim oblastima fizičke bezbednosti.

Piksel je najmanja tačka u adresabilnom uređaju za prikaz slike.

Power over Ethernet je sistem gde se električna energija potrebna IP kamerama za rad prenosi istim mrežnim kablom (Cat5) kao i podaci sa kamere. Postoje dva standarda PoE i PoE+.

Neke kamere imaju mogućnost da zamaskiraju delove scene koja se snima. Ovo je predviđeno da se koristi da bi se sprečilo snimanje osetljivih područja kao što je na primer komšijina bašta.

Pan, Tilt and Zoom. Kamerama koje poseduju PTZ funkciju može se upravljati putem PTZ kontrolera. PTZ kontroler može biti fizički uređaj ili softver kontrolisan putem interfejsa za daljinsko gledanje. Često ih nazivaju robotik kamere.

Serial ATA (SATA, skraćeno od Serial AT Attachment) je interfejs za računarsku sabirnicu koja povezuje adaptere host sabirnice sa uređajima za masovno skladištenje kao što su hard diskovi i optički uređaji. Svi moderni hard diskovi su SATA tipa.

Transmission Control Protocol/Internet Protokol je osnovni jezik komunikacije ili protokol interneta. Takođe se može koristiti i kao komunikacioni protokol u privatnoj mreži (intranet ili extranet).

Universal Plug and Play (UPnP) je standard koji koristi internet i web protokole kako bi omogućio da uređaji kao što su računari, periferije, inteligentni uređaji i wireless uređaji budu priključeni na mrežu i automatski prepoznaju jedni druge. Uz UPnP, kada korisnik priključi uređaj na mrežu, uređaj će se sam konfigurisati i dobiti IP adresu.

Wide Dynamic Range. WDR je namenjen da obezbedi jasnu sliku čak i pod jakim pozadinskim osvetljenjem, gde intenzitet osvetljenja znatno varira—kada su u vidnom polju kamere istovremeno veoma svetla i veoma tamna polja. WDR omogućava sistemu za snimanje da ispravi bilo koju intenzivnu pozadinsku svetlost koja okružuje objekat i tako poboljšava mogućnost da se bolje vide karakteristike i položaj objekta.

Regija interesa je odabran deo slike sigurnosne kamere koji je označen i emitovan na odvojenom stream-u od kamere.

OSD (On-Screen Display) je integrisan meni koji je dostupan sa displeja kamere kako bi se mogle menjati njene funkcije koje utiču na procesiranje slike. 

CMOS je tip tehnologije senzora slike unutar nekih digitalnih kamera. Imaju integrisano električno kolo koje snima sliku. Senzor slike se može shvatiti kao film u starim kamerama.

IP kod je klasifikacija nivoa zaštite od čvrstih čestica (prašine) i vode. Prva cifra označava stepen zaštite od čvrstih čestica u rasponu od 0-6, a druga cifra označava stepen zaštite od vode u rasponu od 0-9. Uniview kamere imaju oznaku IP67.

IK kod je klasifikacija koja određuje stepen otpornosti na udar kinetičke energije. Stepen zaštite se kreće u rasponu od 0-10. Uniview dome kamere imaju oznaku IK10. 

SKTech d.o.o.

Bulevar Kneza Miloša 20
21000 Novi Sad

Kontakt

Email: office@skt.rs
Tel: 021 496 258 
Mob: 060 558 7708

This website was started with Mobirise