Kampusi-Univerziteti

Na osnovu mesta primene video nadzor univerziteta se može podeliti na: fakultete, studenske domove, univerzitetske parkove, javna mesta itd. Uniview je već godinama posvećen industriji video nadzora, prikupljajući znanje i iskustvo kroz brojne slučajeve na univerzitetima nudi sveobuhvatna, prilagodljiva, efikasna i pristupačna rešenja za video nadzor univerziteta, koja se mogu primeniti u svim slučajevima video nadzora sličnim onim na univerzitetu. U slučaju posebnih potreba, Uniview će obezbediti rešenje.

Mobirise
  • Hol (lobi) nije samo mesto ulaska i izlaska, nego je i ključna tačka gde zaposleni i posetioci često komuniciraju. Da bi se hol efektno nadgledao kamere treba prilagoditi različitim slučajevima i postavkama univerziteta. WDR kamere kombinuju Sony STARVIS senzor sa ISP tehnologijom procesiranja koju je razvio UNV obezbediće čistu i jasnu sliku u situacijama visokog kontrasta osvetljenja. 4K fisheye kamere su idealne za prostore sa visokim plafonom, velikim i širokim prostorima kao što je hol. UNV 4K fisheye fiksna dome kamera se može instalirati na plafon, zid ili na radni sto. Ova kamera omogućava čak 16 vrsta dewarping režima uključujući panoramski pogled u sprezi sa UNV NVR i EZVMS. Face detection & Face recognition (Detekcija & Prepoznavanje Lica) sa integrisanim filterom za crnu i belu listu. Detekcija & prepoznavanje lica (nalaze se u Smart Bar-u) su funkcije koje omogućavaju UNV kamerama da detektuju i prepoznaju ciljanu osobu i odmah alarmiraju monitoring centar. 
  • Javni i unutrašnji prostor kao što su kancelarije, kantina itd., skladište i objekti visoke bezbednosti, imaju različite karakteristike i potrebe video nadzora. Sveobuhvatno i sofisticirano rešenje video nadzora univerziteta mora se prilagoditi različitim slučajevima, kako bi se te zone ili zgrade mogle efikasno nadzirati. Primenom smart funkcije Intrusion Detection (detekcija provale) u kontrolisanim prostorima kao što su balkoni, otvori za kanalizaciju, trafo stanice, UNV kamera će prevenirati ulazak neovlašćenog lica i aktivirati alarm upozorenja. Defocus and Scene Change Detection (detekcija defokusa i promene scene) UNV kamere mogu sprečiti gubitak podataka namernim prekrivanjem kamere ili drugim ometanjem video nadzora. Većina smart funkcija su bazirane na vizuelnoj detekciji nepredviđenih situacija, međutim u nekim situacijama zvučna informacija (iznenadna promena zvuka) se smatra boljim dokazom za otkrivanje nepravilnosti u datom događaju. Primenom Audio Detection (detekcije zvuka) u skladištima ili drugim navedenim oblastima UNV kamere će obezbediti sveobuhvatnu i potpunu zaštitu. UNV kamere podržavaju brojne tipove audio detekcije uključujući naglo pojačavanje, naglo utišavanje, naglu promenu i threshold. Smart IR je tehnologija inteligentne adaptacije IR koja može balansirati i određivati nivo osvetljenja prema bližoj i daljoj regiji, tako da kamere mogu da pruže jasnu, čistu sliku pri jako slaboj svetlosti. Pojedini modeli UNV bullet kamera sa LED infraredom omogućavaju da svetlost dopre čak do 200m udaljenosti. UNV PTZ dome kamere sa LED infraredom omogućavaju da svetlost dopre čak do 250m, a UNV Laser IR PTZ kamere mogu dosegnuti čak do 500m. Corridor Mode (koridor mod) Pri instalaciji kamere u dugim i uskim hodnicima pri konvencionalnom formatu slike 16:9 dolazi do znatnog smanjenja vidnog polja. UNV Koridor Mod omogućava da se efikasno smanji nadzor nepotrebnih regija i prikaže mnogo više detalja u važnoj regiji nadzora. UNV NVR i EZVMS softver omogućavaju prikaz uživo kao i playback prikaz u koridor modu.
  • Zaštita Otvorenog Prostora i Prilaznog Puta UNV Super Starlight serija kamera, sa ugrađenim F1.2 otvorom sočiva i Sony STARVIS senzorom slike, omogućava video sliku u boji sa jasnim detaljima pri minimalnoj svetlosti od samo 0.0005Lux. Prilagođava se kako slabom prirodnom osvetljenju tako i slabom osvetljenju spoljašnje rasvete. Svetlost velikog intenziteta kao što su farovi vozila će izazvati prekomerno osvetljavanje prostora koji se nadzire noću. High light compensation (HLC) funkcija može efikasno smanjiti prekomerno osvetljavanje slike noću, i prikazati više detalja na vozilima ili drugim objektima. Intrusion Detection and Crossing Line Detection (detekcija nedozvoljenog ulaska i prelaska zamišljene linije) Može se koristiti na prilaznom putu univerziteta, kako bi službenici obezbeđenja mogli unaprediti nivo upravljanja parkiranja vozila, prevenciju nepravilnog parkiranja ili retrogradnog ponašanja vozila.
  • LPR i Parking UNV PTZ dome kamere imaju mogućnost konfiguracije odgovarajućih pozicija i dizajniranje rute automatskog patroliranja. PTZ dome kamera vrši efektivan nadzor velikih parkinga i omogućava 24h zaštitu vozila kao i imovine od vrednosti posetilaca i zaposlenog osoblja. Pored toga UNV LPR (licence plate recognition) kamere mogu da upravljaju ulazom i izlazom ovlašćenih vozila primenom filtriranja crne i bele liste. Kamere sa ugrađenim softverom za LPC license plate capture (slikanje registarskih tablica) mogu identifikovati i snimiti registarsku tablicu vozila koja stoje ili se kreću. To je korisno za kontrolu pristupa vozila ili upravljanje parkingom. Auto tracking (automatsko praćenje) Uz pomoć analize video sadržaja osumnjičeni može biti prepoznat i može se pratiti kriminalno ponašanje putem UNV PTZ dome kamere, pri čemu će se alarmirati i poslati detaljne informacije policiji ili monitoring centru. UNV PTZ dome kamere za spoljašnju upotrebu mogu ostvariti čak 38x/44x optički zum. To je idealno za velike parkinge, velika otvorena skladišta, javne komunalne površine itd. 
  • Monitoring Centar je glavno mesto na univerzitetu gde službenici obezbeđenja i menadžeri gledaju dešavanja uživo ili na playback pomoću video wall-a, kompjutera i posebne tastature za upravljanje kamerama. Takođe to je i mesto na kom se verifikuju alarmi i koordinira odgovorom pomoću različitih platformi kao što je EZVMS CS Client. Stabilnost Sistema tokom perioda Auto Network Recovery (ANR). UNV kamere mogu automatski skladištiti video snimak na MicroSD memorijsku karticu. Kada se mreža popravi, snimci sa memorijske kartice se automatski prebacuju na memoriju servera. Menadžeri univerziteta neće izgubiti važan video snimak čak i ako privremeno mreža totalno padne. Brojni RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) Modovi (RAID 0/1/5/6/10/50/60) su ugrađeni u UNV NVR-ovima i skladišnim serverima zbog bolje pouzdanosti podataka i veće sigurnosti podataka. Određeni UNV NVR-ovi i UNV Unicorn su opremljeni sa Redundant Power Suply (dodatno napajanje) kako bi se osigurao kontinuiran rad kada se desi problem sa napajanjem. UNV NVR-ovi su opremljeni sa N+1 hot rezervnom backup mogućnošću, tako da ukoliko u istom mrežnom sistemu neki aktivni NVR prestane da radi, rezervni NVR će automatski preuzeti njegovu funkciju. UNV Unicorn je opremljen Hot Spare mogućnošću. Ako Glavni Unicorn zakaže, Rezervni Unicorn će automatski preuzeti njegovu funkciju. Sve funkcije i podaci će se prebaciti nazad na glavni Uniciorn kada se ponovo uspostavi njegova funkcija. Da bi zadovoljili različite ciljeve i potrebe skladištenja, postoje fleksibilne opcije za režim skladištenja kao što su Lokalno Skladište i Centralno Skladište. Opcije načina skladištenja mogu se birati prema različitim prioritetima, kao što su pouzdanost, ekonomičnost ili veći obim backup-a važnih video snimaka. Video snimci mogu imati Vodeni Žig sa prilagođenim sadržajem kako bi se sprečilo editovanje snimaka od strane neovlašćenog lica. Admin korisnici se mogu podeliti prema različitim nivoima ovlašćenja putem odobrenja menadžera. Takođe admin korisnici mogu da odjave korisnike nižeg nivoa da bi sačuvali resurse u slučaju potrebe. Osim toga admin korisnici mogu blokirati korisnike ili dozvoliti pristup samo na određen datum ili u tačno određenom vremenskom intervalu zasvakog pojedinačnog korisnika sa udaljene lokacije upravljanja. Određivanjem ciljanog područja i korišćenjem Smart pretrage potrebno je samo nekoliko sekundi da se pronađe željeni video snimak, što će znatno uštedeti vreme i novac. VCA pretraga podržava traženje modela baziranih na ponašanju, detekciji lica i brojanju ljudi. Svi oblici pretrage dizajnirani su da se lakše i brže pronađe željeni video snimak. EZVMS Menadžment Platforma je pouzdana i jednostavna za korišćenje dizajnirana za UNV Unicorn sa naprednim mogućnostima prenosa, skladištenja, dekodiranja i video menadžmenta. Njegov fleksibilan i moćan interfejs pomaže službenicima obezbeđenja i menadžerima da verifikuju alarme i koordiniraju odgovor lakše i efikasnije. EZVMS podržava Video Tagovanje za obeležavanje važnih video snimaka tako da se oni mogu lako pronaći i adekvatno kategorizovati, a podržava i Zaštitu od Presnimavanja da bi se zaštitili važni video snimci od slučajnog brisanja ili presnimavanja. EZVMS podržava trepćuće alarme na E-mapama i povezuje sliku uživo na video wall. To omogućava službenicima obezbeđenja da brže lociraju alarmiranu zonu, što znatno skraćuje vreme njihovog odziva. Integrisan sa EZAgentom EZVMS je kompatibilan sa kontolom pristupa drugih proizvođača. Trenutno EZagent podržava mainstream proizvođače koji proizvode alarmne sisteme kao što su Honeywell, Bosh, Pradox itd., i podržava proizvođače sistema za kontrolu pristupa kao što su Tyco, Pake, Das, Newabel itd. Ovaj All-in-One Smart Sistem za Upravljanje poseduje pod-sisteme kao što su povezani alarmi, E-map, sistem stražarskog patroliranja, dvosmerni audio i emitovanje, praćenje statusa uređaja, menadžment vozila, kontrola pristupa drugih proizvođača. 
SKTech d.o.o.

Bulevar Kneza Miloša 20
21000 Novi Sad

Kontakt

Email: office@skt.rs
Tel: 021 496 258 
Mob: 060 558 7708

Created with Mobirise site templates